محدوده مجاز ناپیوستگی های جوش
جوش و تست های غیر مخرب (Welding & NDT)

مقایسه محدوده مجاز ناپیوستگی های جوش در استاندارد های مختلف

در فرهنگ روزنامه‌نگاری و ارتباطات، نرم‌خبر یکی از سبک‌های خبرنویسی است. نرم‌خبر، ماهیتی گزارش‌گونه دارد، و عمدتاً برای پوشش موضوعات مورد علاقهٔ انسانی ...
ورود / ثبت نام