تجهیزات صنعتی

کوره ها

از کوره ها جهت افزایش درجه حرارت سیال فرایند استفاده می‌شود. تولید حرارت در کوره‌ها توسط احتراق سوخت با هوا و یا توسط ...
پمپ (Pump)

پمپ ها

پمپ ها پمپ دستگاهی است که با ازدیاد فشار سیال تراکم ناپذیر (مایع) باعث انتقال آن از نقطه‌ای به نقطه دیگر می‌گردد. بطور ...

ناوبری پست ها