درباره ما نفت و گاز

گروه نکسنور بر آن است که با ارائه مطالب و دانش تخصصی خود، پاسخی باشد به نیاز های فنی، مهندسی و همچنین جامعه دانشگاهی و تحقیقاتی ایران.
از آنجا که مباحث مختلف شامل طیف وسیعی از دانش فنی می باشد، سعی شده است که مقالات منحصربه فردی گردآوری شده و به زبان ساده دانش فنی علوم مهندسی نفت، گاز و پتروشیمی و دیگرصنایع ارائه گردد.

امروزه صنعت نقش بسیار مهمی در پارامتر های مختلف زندگی ایفا میکند و رابطه تنگاتنگی با سطح رفاه جامعه، فرهنگ و بطور کلی تعالی بشر دارد.

نکسنور بر آن است که دریچه ای شود برای تبادل دانش و فرصتی را برای اقشار مختلف صنعتگر، محقق و کلیه دست اندرکاران ایجاد کند که با نشر اطلاعات فنی خود، موجب رشد و ارتقا گردد.

جامعه هدف ما همه دست اندرکاران علم و صنعت، از دانشجویان گرفته تا تکنسین ها، مهندسین و صاحبان صنایع و همچنین ایجاد بستری برای پیدا کردن جواب سوالات فنی و مهندسی به زبان ساده می باشد.

نکسنور آماده ارائه خدمات مهندسی، آموزش، خرید کالا و مشاوره کیفی و نیز درج آگهی های صاحبان کالا و صنایع می باشد.